Α. Κολοβός

Συνάδελφοι γειά καί χαρά καί από μένα.
Καλή ή κίνηση γιά τό blog καί όλες οι κινήσεις τής τριμελής επιτροπής, είμαι μαζί σας.
Μιά ερώτηση μόνο. Τό δικαστήριο πρέπει νά βγάλη απόφαση τώρα ή θά έχουμε πάλι αναβολές καί αναρμοδιότητες;
καί κάτι άλλο γιατί τόση βιασύνη γιά διαγραφή ; έχουμε κουβεντιάση μέ τήν ΟΜΕ είναι αρνητική γιά τό θέμα μας;
ευχαριστώ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΤΕΚ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
τηλ 6977689295