***3μελής Επιτροπή (7)

Συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε ότι τα χρήματα που είχαν ενταχθεί στο προϋπολογισμό για την αποχώρησή μας δεν έχουν ακόμα αφαιρεθεί δεδομένου ότι η απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα θα ληφθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29/5/2008.

Όπως είχαμε αποφασίσει στη συνάντηση του Βύρωνα μετά τις 26/5 θα παίρναμε νεότερες αποφάσεις.

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου όπου θα παρθούν οριστικές αποφάσεις.


Η ημέρα και ώρα θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη ανάρτηση στο blog.


3μελής επιτροπή