Γ. Περπινιάς (9)

Συνάδελφοι
Εάν απαντήσω στις αναρτήσεις των συν Γούλα και Κρητικίδη όπως πήρα το πνεύμα τους ίσως στενοχωρηθούμε. Με λίγα λόγια λοιπόν :
Πρώτον θα πω:
Ότι εάν πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας ή οποιοσδήποτε θα μας εκπροσωπήσει ανάλογα με την κριτική που τους κάνουμε και όχι υπερασπιζόμενοι το δίκαιο και το συμφέρον των εργαζομένων τότε λυπάμαι και για τους ίδιους και για εκείνους που τους ψήφισαν (γιατί για να βάζουμε τα πράγματα στην θέση τους και να μην γενικολογούμε υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι ψηφοφόροι τους αλλά δέχονται να τους εκπροσωπούν σεβόμενοι την Δημοκρατία).
Και δεύτερον θα ρωτήσω :
Μπορείτε συνάδελφοι να φέρεται στο blog για να μην περιμένουμε την <<πραγματικά πανελλαδική συνάντηση>> την γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών της ΟΜΕ-ΟΤΕ
(όπου θα έπρεπε, σαν σοβαρή αντιμετώπιση ενός εργασιακού θέματος , να θέσει και να ενημερωθεί για το που είναι το δίκαιο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί απέναντι στην διεκδίκηση και να το υπερασπιστεί? Ή μήπως ερμήνευσαν με αυθεντία το νόμο μόνοι στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχουν χρεία άλλων απόψεων και είναι πεπεισμένοι ότι ξέρουν το σωστό και δεν είναι μαζί μας.
Όσοι έχετε την άποψη ότι η κριτική είναι λαθεμένη στα πρόσωπα τους (και όχι στον θεσμό συνάδελφε Γούλα) έχετε την υποχρέωση να φέρεται γνωμοδότηση από τους νομικούς της ΟΜΕ-ΟΤΕ προς το ΔΣ της.
Για να μην φτάσω στο σημείο να πω ότι ούτε χρήματα έπρεπε να δώσουμε ούτε να τρέχουμε αλλά η συνδικαλιστική μας οργάνωση έπρεπε, μόλις προέκυψε το θέμα, να προσπαθήσει να δικαιώσει 700 όχι ένα και δύο (που και για αυτό έχει υποχρέωση) συναδέλφους μέλη της.
Δεν συναλλάσσομαι με κανέναν
Σταματώ δεν τελειώνω ,
Συναδερφικά
Γ Περπινιάς