Σ. Χαραλαμπίδης

θερμα συγχαρητηρια στην 3μελή επιτροπή και ιδιαιτέρως στο φ΄ιλο Γιώργο Θαλασσινό που
ακουραστα τόσους μήνες αγωνίστηκε για να φτάσουμε στη σημερινή αίσια εξέλιξη...
ευχές και σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους
ΣΙΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ