***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι,
Σήμερα κυκλοφόρησε επίσημα το ΦΕΚ και αφήσαμε από ένα αντίγραφο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ,
στο Υπουργείο εργασίας, ΙΚΑ (Γενική Δ/νση Ασφάλισης), ΤΑΥΤΕΚΩ(Ταμείο Αρωγής).
Στο ΙΚΑ ήδη επεξεργάζονται την εγκύκλιο και πιστεύουμε μέσα στη βδομάδα να
έχει φτάσει στα χέρια του κ. Τριάμπελα.
Από την Δευτέρα 12/4/2010 δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη σύναψη της δανειακής
σύμβασης μεταξύ ΟΤΕ και ΤΑΥΤΕΚΩ προκειμένου να δρομολογηθούν και οι διαδικασίες
για τα εφάπαξ.
Θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι οι πρώτοι από μας θα πάρουν την κύρια σύνταξή τους στις 28/5/2010.
για την επιτροπή
Γ. Θαλασσινός