***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε οτι η ΚΥΑ μας έχει ενταχθεί στο ΦΕΚ B 333/26.03.2010.
Γ. Θαλασσινός