***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι,

Σήμερα εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 31/27.4.2010 εσωτερική εγκύκλιος του ΙΚΑ που αφορά
τη συνταξιοδότησή μας.
Ήταν το τελευταίο χαρτί προκειμένου να ξεκινήσουν να εκδίδονται οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις΄
Σύμφωνα με όσα μας έχουν πει από το ΤΑΠ-ΟΤΕ στις 28/5/2010 θα πάρουν την σύνταξή τους πάνω από 300 άτομα
Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν τον Ιούνιο.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Γ. Θαλασσινός