Δ. Αποστόλου

Συνάδελφοι, αναρτώ μια προσφορά ενός ασφαλιστικού γραφείου του Πειραιά, με προσφορές ειδικά για υπαλλήλους και συνταξιούχους ΟΤΕ, που νομίζω ότι μας συμφέρει.

SALESINS LTD
INSURANCE BROKERS
Αγ. Κωνσταντινου 7 Πειραιάς
Τel. +30 210-4129454, 210-4220609 Fax +30 210-4220609
E-Mail: salesins@salesins.gr Web : www.salesins.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Auto ……..από 140€ το εξάμηνο
Υποχρεωτικές Καλύψεις
Αστική Ευθύνη Τρίτου Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα €500.000 Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €500.000 Αστική Ευθύνη Πυρός €15.000 Ανασφάλιστο Όχημα €30.000 Αυτοπροστασία €30.000 Αντικατάσταση Κλειδιών €200 Απώλεια Εγγράφων €250 Επίδομα συνεπεία Πυρός-Κλοπής €1.000 Φροντίδα Αποζημίωσης Οδική Βοήθεια Ατυχήματος Βοήθεια Ατυχήματος
Συμπληρωματικές Καλύψεις Θραύση Κρυστάλλων Πυρός - Τρομοκρατικές Ενέργειες Πολιτικές Ταραχές Ολική Κλοπή Μερική Κλοπή Φυσικά Φαινόμενα Ίδιες Ζημίες Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Πράξεις Ζημίες αερόσακων συνεπεία ατυχήματος Οδική Βοήθεια Βλάβης Οδική Βοήθεια Βλάβης & Αντικατάσταση Οχήματος Νομική Προστασία Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας µε κλοπή
Moto ……..από 80€ ετησίως
Υποχρεωτικές Καλύψεις
Αστική Ευθύνη Τρίτου Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα €500.000 Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €500.000 Αστική Ευθύνη Πυρός €15.000 Μότο Προστασία €6.000 Αντικατάσταση Κλειδιών €200 Απώλεια Εγγράφων €250 Επίδομα συνεπεία Πυρός-Κλοπής €1.000 Βοήθεια Ατυχήματος
Συμπληρωματικές Καλύψεις
Πυρός Τρομοκρατικές Ενέργειες Ολική Κλοπή για πάνω από 250cc Οδική Βοήθεια Βλάβης για πάνω από 250cc Νομική Προστασία Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας µε κλοπή Ζημίες αερόσακων συνεπεία ατυχήματος
Πλεονεκτήματα
Καμία μείωση λόγω παλαιότητας ανταλλακτικών έως και 3 χρόνια Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού από €30.000 Κάλυψη Κλοπής και στις Μοτοσικλέτες Παροχή ενοικιαζόμενου οχήματος έως και 90 μέρες Αποζημίωση Ολικής Κλοπής σε 1 μήνα Εκπτώσεις έως και 15% για τον προσεχτικό οδηγό 10% λόγω ασφάλισης κύριας κατοικίας 5% µε τη συμπλήρωση ενός χρόνου ασφάλισης 5% στα υβριδικά οχήματα 5% στα καινούργια αυτοκίνητα µε πλήρη κάλυψη 5% λόγω οικογενειακής ασφάλισης.
Κατοικίες ……..από 100€ ετησίως Καλύψεις
Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος Ευρεία έκρηξη Πρόσκρουση οχημάτων & Πτώση αεροσκαφών Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας Ζημίες από καπνό & Βραχυκύκλωμα Ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από έκρηξη Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης. Κλιματισμού, αποχέτευσης Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού Έξοδα άντλησης υδάτων Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων Πτώση στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ και δέντρων Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημίες από νερά Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών Κλοπή ύστερα από διάρρηξη/ ληστεία Ζημίες στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο µε σκοπό την κλοπή Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων - µμηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών Αλλοίωση τροφίμων Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους κινδύνους Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου κτιρίου / διαμερίσματος Έξοδα µμετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής µμεταστέγασης, σε περίπτωση που η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από καλυπτόμενη ζημία Πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας Κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή Κλοπή πιστωτικής κάρτας Κάλυψη έργων τέχνης από τους προαναφερόμενους κινδύνους Οικιακή προστασία από ατύχημα