Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι 6 μήνες μετά την απόλυσή μας από τον ΟΤΕ, παραγράφεται οποιαδήποτε διεκδίκηση που απορρέει από αυτή.
Αυτό σημαίνει ότι όποιος επιθυμεί να διεκδικήσει αξιώσεις από το εφάπαξ θα πρέπει να καταθέσει
αγωγή πριν την λήξη του 6μήνου από την ημερομηνία απόλυσης (για τους πρώτους που έφυγαν 16/6/2009 η τελευταία ημέρα που μπορεί να κατατεθεί αγωγή είναι η 15/12/2009)

Αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε είναι

1) Την κατάργηση του πλαφόν στην εφάπαξ αποζημίωση
2) Τη διαφορά στα κίνητρα αποχώρησης

όποιος από τους συναδέλφους επιθυμεί να προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον του ΟΤΕ
για τα παραπάνω θέματα θα πρέπει

1) να στείλει φωτοτυπίες από τα παρακάτω έγγραφα στο δικηγόρο Κ. Ρέμελη
α) το έγγραφο που υπολογίζει το ύψος της αποζημίωσης (μας το έδωσε το ταμείο του ΟΤΕ όταν πήραμε το εφάπαξ)
β) τό έγγραφο που γίνεται η εκκαθάριση του εφάπαξ (μας το έδωσε το ταμείο του ΟΤΕ όταν πήραμε το εφάπαξ)
γ) το έγγραφο που έστειλε ο ΟΤΕ στο Ταμείο, και μας το κοινοποίησε, όπου φαίνονται όλα τα υπηρεσιακά μας στοιχεία.
2) 200 € για τα δικαστικά έξοδα

Η αμοιβή του δικηγόρου θα είναι το 15% στο όποιο ποσό κερδίσουμε
τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του Κου Ρέμελη είναι
τηλ: 2106752180
φαξ: 2106752184

Γ. Θαλασσινός