Γ. Θαλασσινός

Διευκρινίζεται ότι τα 200 € δικαστικά αφορούν την κάθε μία από τις δύο διεκδικήσεις που αναφέρονται σε προηγούμενη ανάρτηση.
Δηλαδή ξεχωριστά για το πλαφόν του εφάπαξ και ξεχωριστά για τα κίνητρα.
Αρα άν κάποιος θέλει και τα δύο, θα πρέπει να καταβάλει 400 €.

Γ. Θαλασσινός