Ευστ.Κοντοστάθης

Επειδή από το Επικουρικό Ταμείο έλαβα ένα φάκελλο που είχε μέσα μόνο μια βεβαίωση αποδοχών για το β΄εξάμηνο του 2012 και το ταμείο δεν απαντά,μήπως μπορεί κάποιος συνάδελφος να με πληροφορήσει αν στον ίδιο φάκελλο έλαβε και τις 2 βεβαιώσεις ή τις έλαβε χωριστά ή τις κατέβασε από το Ιντερνετ ή κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να απευθυνθώ για να την ζητήσω???
Ευχαριστώ
Ευστ.Κοντοστάθης
email:ekontost@otenet.gr