Αντ. Κλημεντίδης

Συνάδελφοι,  για ενημέρωση σας γνωρίζω οτι μετά
 από τηλετυπική επικοινωνία με το Ταμείο επικουρικής
ασφάλισης,  διαπίστωσα ότι η μείωση που είχαμε στο μήνα Ιούλιο,
οφείλεται σε αυξημένη παρακράτηση του ΦΜΥ.
Αντ. Κλημεντίδης