Νίκος Ακτύπης


Αγαπητοί συνάδελφοι στη καταβολή της  σύνταξης 27/6/2013  βρέθηκε μειωμένο το ποσό  Το ύψος ποικίλει μεταξύ των ερωτηθέντων συνάδελφων .Εάν γνωρίζει κάτι κάποιος ας ενημερώσει

Ευχαριστώ

Νίκος  Ακτύπης

Πάτρα