Βλάχος Θεόδωρος

Καλημέρα σε όλους

Πρώτα ευχαριστώ τον συνάδελφο στην υπηρεσία του λογ/μου Νεότητας ΟΤΕ

Πήγα στο Μαρούσι στο τμήμα για το λογ/σμό Νεότητας ΟΤΕ, ο συνάδελφος που ρώτησα με εξυπηρέτησε άμεσα και σας ενημερώνω

α) ποσό  από αμοιβή ελευθέρων επαγγελμάτων                                Σελ.2 Πιν4Δ/4 Κωδ. 507
            άρθρο 48 παρ. 5 Ν. 2238/94
   
παρακρατηθείς φόρος από το ποσόν α)                                   Σελ.4 Πιν8/3 Κωδ. 605
β1)  από εισφορές λογ/σμου νεότητας ΟΤΕ                                                  
β2)  Από τόκους λογ/σμου νεότητας  που έχουν φορολογηθεί                      
            αυτοτελώς, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης
            άρθρο 24, παρ. 1, περίπτωση ζ Ν. 2238/94

καθαρό ποσό β1) + β2)                                                           Σελ.3 Πιν6/3 Κωδ. 659

Μήπως   θα ήταν πιο εύκολο, να τα έγραφαν στην βεβαίωση που μας στέλνουν ???

Αναίμακτη  φορολογική δήλωση Ε1.
 Φιλικά
Βλάχος Θεόδωρος
tvlachos55@gmail.com
Αθήνα Νέα Φιλαδέλφεια