Νίκος Καραμολέγκος

Συναδελφοι κατ αρχή να ευχηθούμε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ σε όλους γιατί για ήρεμο δεν το βλέπω.

Να μπω κατευθείαν στο ψητό.

Όπως είπε και ο συν. Σπερδούλης, και άλλοι φαντάζομαι υπήρξε μια πολύ μεγάλη μείωση της σύνταξης μου τον μήνα Ιούλιο. Είναι σίγουρο ότι θα αρχίσουμε νέους αγώνες που θα τραβήξουν σε μάκρος και θέλει γερό στομάχι και κουράγιο και όχι μόνο από εμάς.
Πολύ σωστά ο συν. Θαλασσινός έθεσε το υπόδειγμα Αίτηση-Ενσταση που καλό είναι να το κάνουν όλοι, διαμορφωμένο, και ας είναι και λίγο γενικό αφού δεν έχουμε πάρει ακόμα εκκαθαριστικό, και να ζητάμε απάντηση στο νόμιμο χρόνο.
Πιστεύω ότι θα μας χρησιμεύσει σύντομα.
Δυστυχώς το γραφείο Ζέλιου Λυκοκάπη είναι κλειστό (προφανώς λόγω άδειας) και έτσι δεν μπόρεσα να έχω μια συνεννόηση.
Εστειλα λοιπόν την παρακάτω Αίτηση-Ενσταση προ το ΙΚΑ ΕΤΑΜ .

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ

Του ……………………………………… συνταξιούχου ΤΑΠ - Ο.Τ.Ε.
Αρ. Μητρώου Συνταξιούχου ………
Κ.Α.Μ. ………
Τηλ.: …………
Διεύθυνση: ………………………………………………

Προς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ Αποστόλου Παύλου αρ.12, Μαρούσι Αττικής
Κοινοποιήθηκε σε μένα η υπ' αριθμ. ………./…………… Απόφαση Απονομής συντάξεως λόγω γήρατος, βάσει της οποίας, το ποσό της σύνταξής μου υπολογίστηκε σε …………….. ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Στις 28/6/2010 κατατέθηκε στο λογαριασμό μου το ποσόν των …………….. ΕΥΡΩ.
Στις 28/7/2010 κατατέθηκε στο λογαριασμό μου το ποσόν των ……………… ΕΥΡΩ.
Επειδή δεν έχω πάρει στα χέρια μου κανένα εκκαθαριστικό φύλλο συντάξεως, και επειδή η προθεσμία των τριών μηνών κοντεύει να λήξει, βλέποντας ότι υπήρξε σημαντική μείωση της συντάξεώς μου, ακόμα βλέποντας ότι μου παρακρατήθηκε και το επίδομα αδείας, αιτούμαι την επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού και να παύσει οποιαδήποτε παρακράτηση στο μέλλον.
Σε περίπτωση που η παρακράτηση οφείλεται σε εφαρμογή διατάξεων περί «πλαφόν» στη σύνταξη, ή «περί Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΛΑΦΚΑ)»,
ενίσταμαι κατά της εφαρμογής αυτών επειδή αντίκεινται σε συνταγματικές διατάξεις όπως και σε διατάξεις της υπερνομοθετικού χαρακτήρα Ε.Σ.Δ.Α., καθώς παρατηρείται το παράλογο και άδικο αποτέλεσμα να λαμβάνω σύνταξη που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές μου, ούτε στις διενεργεθείσες επ’ αυτών κρατήσεις για τον κλάδο σύνταξης.
Ακόμη να σας πω ότι σύμφωνα με το νόμο της εθελουσίας που φύγαμε 601 άτομα προς συνταξιοδότηση, από 18/7/2009 έως και 14/5/2012 την σύνταξη, το επίδομα αδείας και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα τα καταβάλλει ο πρώην εργοδότης μου.
Ετσι το ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεν επιβαρύνεται, απεναντίας χάνει έσοδα το κράτος με την περικοπή αυτή για τις αποδοχές που δεν μας αποδίδονται.

Τώρα, αν συνεχίσετε να αρνείσθε να μου καταβάλλετε πλήρως το υπολογισμένο στην παραπάνω απόφαση ποσό της σύνταξής μου, να μου επιστραφούν οι κρατήσεις-εισφορές μου (με τους νόμιμους τόκους) που παρακρατήθηκαν κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, κατά το χρονικό διάστημα που παρείχα τις υπηρεσίες μου στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε., για το πέραν της χορηγηθείσας σύνταξης ποσό, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για αιτία μη επακολουθήσασα, αφού κατέβαλα εισφορές για σύνταξη που ποτέ δεν μου χορηγήθηκε.

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

- Να γίνει δεκτή η Αίτηση - Ένστασή μου.
- Να παύσει η κατακράτηση μέρους της σύνταξής μου.
- Άλλως επικουρικώς να μου επιστραφούν οι καταβληθέντες κρατήσεις-εισφορές μου.
- Να μου απαντήσετε στο νόμιμο χρονικό διάστημα που οφείλονται οι περικοπές και τι προτίθεστε να κάνετε.

Σύρος 10/8/2010
Ο Αιτών - Ενιστάμενος

Συνάδελφοι συνεχίστε να γράφετε στο Blog, υπό την ανοχή του Δ. Αποστόλου τον οποίο ευχαριστούμε, η ανταλλαγή απόψεων δεν κάνει κακό, και αυτοί που είναι πιο κοντά στα κέντρα των εξελίξεων ας συνεχίσουν να μας ενημερώνουν (τους ευχαριστούμε) για κάθε εξέλιξη.

Καλό Καλοκαίρι και σε αναμονή της φυσικής μας συνάντησης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Νίκος Καραμολέγκος