Λ. Γκίκας

Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή χθες 8/10 έληξε αισίως κατά την άποψή μου, ο αγώνας που έκανα και είχε διάρκεια 7 μηνών, προκειμένου να πάρω από το ΤΑΠ-ΟΤΕ απάντηση εάν θεμελιώνω ή όχι δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης από την ημερομηνία αυτοδίκαιης και υποχρεωτικής απόλυσής μου από τον ΟΤΕ, σας παραθέτω ολόκληρη την αλληλογραφία μου με το ΤΑΠ-ΟΤΕ, για να συμβάλλω στην εξέλιξη του όλου θέματός μας. Τα συμπεράσματα δικά σας. ===================================
1. Η απάντηση που πήρα από τον ΟΤΕ στην αίτησή μου για την ακριβή ημερομηνία αυτοδίκαιης και υποχρεωτικής απόλυσής μου από τον Οργανισμό. 2. Πρώτη αίτησή μου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ για την ακριβή ημερομηνία άμεσης λήψης σύνταξης από το Ταμείο. 3. Η πρώτη γενικόλογη απάντηση του ΤΑΠ-ΟΤΕ στην αίτησή μου, με συνημμένο τον γνωστό πίνακα των 6 σελίδων σχετικά με τις παροχές του κλάδου σύνταξης, που πήραν όσοι συνάδελφοι έκαναν αίτηση μετά τον συν. Θαλασσινό. 4. Η δεύτερη αίτησή μου στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 5. Η δεύτερη απάντηση του ΤΑΠ-ΟΤΕ που με παραπέμπει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 6. Η προσφυγή μου στο Συνήγορο του Πολίτη και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 7. Η τρίτη αίτησή μου στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 8. Η επιστολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ 9. Η τελική απάντηση ΤΑΠ-ΟΤΕ στην οποία αναφέρει ότι τότε ( πριν τις 14/10/06 ) θεμελίωνα συνταξιοδοτικό δικαίωμα με άμεση λήψη σύνταξης από την ημερομηνία απόλυσής μου εφόσον η απόλυσή μου από τον ΟΤΕ ήταν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική και χωρίς δική μου υπαιτιότητα. Οι προϋποθέσεις που έθετε ο Ν. 3371/14-7-05 δηλαδή η αυτοδίκαια και υποχρεωτική απόλυση από την Υπηρεσία μέχρι 31-12-2012 και η άμεση λήψη σύνταξης από το Ταμείο, με βάση τα παραπάνω ( 1. & 9. ) πληρούνται πλήρως. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ !!!!!