***3μελής Επιτροπή (6)

Συνάδελφοι

Στα πλαίσια της απόφασης για στήριξη του δίκαιου αιτήματός μας από την ΟΜΕ-ΟΤΕ

την Τρίτη 23/9/2008 απεστάλη επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης κα Πετραλιά

όπου νομικά τεκμηριωμένα εκτίθεται το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Από το κείμενο της επιστολής προκύπτει ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γ.Κ.Π. και του

καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ εμείς θα έπρεπε να έχουμε φύγει.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Οικονομίας και στον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΤΕ κο Βουρλούμη

Η 3μελής επιτροπή