Αντ. Κλημεντίδης

Συνάδελφοι καλημέρα σας,

Σας έχω ενημερώσει με παλαιότερη ανάρτηση ότι στα ενημερωτικά σημειώματα
των συντάξεων μας, έχουν παρακρατήσει περισσότερο   ΦΜΥ απ΄αυτόν που εμφανίζουν
στις βεβαιώσεις των συντάξεων.
Σας προτρέπω να το ελέγξετε και αν συμβαίνει το ίδιο και σε σας,  να ζητήσουμε νέα παρέμβαση
για 3η διόρθωση.
                          Αντ. Κλημεντίδης