Γιώργος Μιχαλέλης

Συνάδελφοι,
Ύστερα από αιτήσεις μου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ αλλά και τηλεφωνικές οχλήσεις μου προς το ΙΚΑ, οι Βεβαιώσεις Συντάξεων 2012 αναμορφώθηκαν εκ νέου σε ότι αφορά την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του ν.3986/11 αρθ.29, που παρακρατήθηκε το μήνα Απρίλιο 2012 για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012.
Το ποσό αυτό (στις μέχρι σήμερα βεβαιώσεις) είχε καταχωρηθεί ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ  στη στήλη των ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ «Λοιπές» , ΕΝΏ  θα έπρεπε να είχε απεικονιστεί στη Στήλη «ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του ν.3986/11 αρθ.29» της Βεβαίωσης Συντάξεων  (όπως και διορθώθηκε).  
Επειδή, πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μη γνωρίζουν το θέμα, αν δεν γινόταν η διόρθωση αυτή, θα έπρεπε να καταβάλλουμε για μια ακόμα φορά (δηλαδή 2 φορές) την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012.

Γιώργος Μιχαλέλης