Θεόφιλος Καπέλης.


Συνάδελφοι,
Σε απάντηση του Μάκη, μην συγχέετε τον αναλογούντα φόρο της βεβαίωσης αποδοχών με τα υπόλοιπα που διόρθωσαν.
Αυτός ο φόρος είναι ενδεικτικός και αφορά τα εισοδήματα που φαίνονται εκεί. Ο πραγματικός αναλογών φόρος βγαίνει με την
υποβολή της δήλωσης, αφού αφαιρεθεί ότι εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και αφού προστεθεί ότι προστίθεται στο
φορολογητέο εισόδημα π.χ. εισόδημα από ενοίκιο ή κάποια άλλη πηγή.
Επίσης ο παρακρατηθείς φόρος είναι πάντα κατά 1,5 % λιγότερος από τον αναλογούντα γιατί προεισπράτεται.
Αυτή η σχέση παρακρατηθέντος και αναλογούντα φόρου πρέπει πάντα να είναι σε αυτή τη διαφορά του 1,5%, και αφού
ο παρακρατηθείς είναι ο σωστός δεν μπορεί να αλλάξουν τον αναλογούντα γιατί δεν θα το δέχεται ηλεκτρονικά το σύστημα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων όταν θα πάμε να υποβάλλουμε τη δήλωση.
Εάν τα υπόλοιπα νούμερα είναι σωστά δηλαδή το φορολογητέο εισόδημα και ο παρακρατηθείς φόρος, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Την εισφορά αλληλεγγύης επειδή και αυτό είναι φόρος και όχι περικοπή, την προσθέτουν στο φορολογητέο εισόδημα.
Εμείς πρέπει να συμπληρώσουμε το ποσό της εισφοράς αυτής στους νέους κωδικούς 333 και 334 για να είμαστε εντάξει,
ώστε να μην πληρώσουμε παραπάνω φόρο από αυτόν που πρέπει και να μην υπάρχει κίνδυνος να μας τον ξαναζητήσουν.
Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, συμβουλευτείτε κάποιον φίλο σας λογιστή και πιστεύω ότι τα ίδια θα σας πεί.

Θεόφιλος Καπέλης.