Αντ. Κλημεντίδης


@ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ
  Οι ΄΄λοιπές οφειλές΄΄ που αναφέρονται στις βεβαιώσεις συντάξεων είναι 
οι εξής:
(Από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του 2012)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012: Αναδρομικά Ν.4024/11 για το Δεκέμβριο του 2011.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012: Αναδρομικά Ν.3986/11 αρθ.29 (ειδ. εισφορά αλληλ.), για 
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012.
ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012: Αναδρομικά Ν.4051/12, για το 4μηνο 
Ιανουαρίου-Απριλίου 2012 σε 7 ισόποσες δόσεις.
  Από τα ποσά αυτά, εκείνο που αναφέρεται στον Απρίλιο του 2012, πρέπει 
να προστεθεί
στο ανάλογο ΄΄κουτάκι΄΄ της βεβαίωσης του ΙΚΑ, μετά το ΚΑΘΑΡΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ.
Κοντολογίς η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/11, πρέπει να γραφεί στη 
φορολογική δήλωση στους
κωδικούς 333 ,  334 .
-

 Αντ. Κλημεντίδης