ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ

Συνάδελφοι σας γνωρίζω ότι το ποσοστό που μας κρατούν για την ασθένεια ένινε 4% με διόρθωση του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφ.
και απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες για διόρθωση
με συναδελφικούς  χαιρετισμούς
θωμας Μπαξεβάνος