Θεόφιλος Καπέλης

Συνάδελφοι,
Κρατώντας την υπόσχεσή μου, σας ενημερώνω ότι:
1. Σήμερα που έλαβα τις δύο εξαμηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών για την επικουρική σύνταξη, έκανα ένα λεπτομερή έλεγχο αντιπαραβάλλοντάς τες
με τα ενημερωτικά δίμηνα και ήταν σωστά και στο φορολογητέο εισόδημα και στον παρακρατηθέντα φόρο.
2. Όσον αφορά τα ποσά για την εισφορά αλληλεγγύης που σας είπα ότι πρέπει να τα βάλουμε στους κωδικούς 333 για τον υπόχρεο και 334 για τη σύζυγο
αποδεικνύεται σωστό και αυτό, γιατί εκτός από τη φόρμα που είχα βρει  http://www.taxnews.info/demo/  και είναι πανομοιότυπη με την επίσημη της ΓΓΠΣ
που έβαλα εκεί όλα τα ποσά αλλά και στην επίσημη της ΓΓΠΣ που θα υποβάλλουμε τη δήλωση δείχνουν το ίδιο πράγμα.
Πρέπει οπωσδήποτε να μπουν εκεί τα ποσά αυτά.

Σε μένα η φόρμα αυτή μου έβγαλε να πληρώσω 1,47 ευρώ λιγότερα από ότι η επίσημη της ΓΓΠΣ.
Συμπλήρωσα ήδη και στην επίσημη της ΓΓΠΣ με όλα τα στοιχεία και τα ποσά και μου έδειξε την εκκαθάριση.
Προσοχή μόνο, να ξέρετε ότι στην επίσημη της ΓΓΠΣ δεν σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες να δεις την εκκαθάριση, δύο τρεις φορές το πολύ.

Αυτά και καλό καλοκαίρι όσο γίνεται με τις παρούσες συνθήκες πια.

Θεόφιλος Καπέλης.