Ευστάθιος Κοντοστάθης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου όλους τους συναδέλφους που διαθέτουν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο τους για να μας ενημερώσουν για κάποια θέματα που είτε τα αγνοούμε είτε δεν μπαίνουμε στον κόπο να τα ψάξουμε καθώς και τον κ.Δ.Αποστόλου που φροντίζει να διατηρεί και να ενημερώνει αδιαλείπτως το τόσο χρήσιμο και απαραίτητο για την ενημερώση μας blog.
Ευστάθιος Κοντοστάθης
Θήβα