Μιχ. Θεοδωρόπουλος

Εύγε στους αγαπητούς συναδέλφους, που συνετέλεσαν στην επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματός μας.

ΜΙΧ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

thitami@otenet.gr

ΠΑΤΡΑ