Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι καλημέρα

Ήρθε με το ταχυδρομείο σήμερα το ''χαρτάκι'' για την σύνταξη.

Παρατήρησα ότι οι μόνες κρατήσεις που έγιναν ήταν για ΦΜΥ. Δεν είδα να γίνονται κρατήσεις ούτε για το Ταμείο Υγείας , αλλά ούτε και για τον Λογαριασμό Νεότητος.

Πρέπει να κάνουμε κάποια ενέργεια , ώστε να γίνονται κρατήσεις και απόδοσή τους στο Ταμείο και τον Λογαριασμό ? Θα γίνουν σε επόμενους μήνες οίκοθεν αναδρομικά οι παραπάνω κρατήσεις ? Όποιος γνωρίζει , ας μας κατατοπίσει. Ευχαριστώ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Χαράλαμπος Μαχαιρίδης Ξάνθη