Δημήτρης Σπινέλλης

Από το βοήθα Παναγιά στο Δόξα το Θεό.
Επιτέλους πήγα σήμερα και πήρα τα αναδρομικά και την σύνταξη.
Ευχαριστίες στην τριμελή επιτροπή (Γ.Θαλασσινό - Ν.Βαλή - Κ.Κώτελο ) ,στον Αποστόλου Δημήτρη και στον Στογιάννη Γρηγόρη
καθώς και σε όσους άλλους μέσα από το πληκτρολόγιο τούς (παλιά λέγαμε πένα)
διαμόρφωσαν με τη άποψη και τις προσπάθειες τους το αίσιο αποτέλεσμα.
Καλό καλοκαίρι καί υγεία σε όλους μας καί στις οικογένειες μας.

Αθήνα 28 Ιουνίου 2010.
Δημήτρης Σπινέλλης