Δημήτρης Αποστόλου

Νοιώθω την ανάγκη να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς τη τριμελή επιτροπή, το ακούραστο συνάδελφο Γρηγόρη Στογιάννη για την θετική προσπάθεια ολοκλήρωσης και της επικουρικής μας σύνταξης.
Αυτή τη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω πρόσθετα και τον Δ/ντή του Ταμείου Αρωγής κ Λάμπρο Κουτσιμπογιώργο για τη φιλική και εγκάρδια διαχείριση του θέματός μας.

Δ. Αποστόλου