ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Συνάδελφοι

Στις 8/2/2008 ο δικηγόρος μας Κος Ρέμελης κατέθεσε νέα ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ προς

την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γ. Θαλασσινός