ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

Στη φάση που διέρχεται το δίκαιό αίτημά μας κάθε δημοσίευμα στις εφημερίδες δεν βοηθά.

Το μόνο που είναι γνωστό αυτή την στιγμή είναι η πρόθεση της Διοίκησης να μας εντάξει στην εθελουσία.

Τα υπόλοιπα είναι φημολογία, σεναριολογία κ.λ.π. που η διοχέτευσή τους στα ΜΜΕ

δυσχεραίνει την εξεύρεση λύσης.

Γ. Θαλασσινός