Γ. Θαλασσινός (28/2/2008)

Συνάδελφοι

Σήμερα ενημερώθηκα από τον Δικηγόρο μας Κο Ρέμελη ότι

η ημερομηνία εκδίκασης της παραπομπής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο λόγω αναρμοδιότητας

στο Συμβούλιο της Επικρατείας ορίσθηκε η 26/5/2008 δηλαδή συνεκδικάζεται με την απευθείας

αγωγή στο ίδιο δικαστήριο.

Γ. Θαλασσινός