Γ. Θαλασσινός (απαντήσεις)

Συνάδελφοι

Αναφορικά με τις αιτήσεις θεραπείας σας ενημερώνω τα παρακάτω: Αιτήσεις θεραπείας έχουμε κάνει και στους 3 Υπουργούς που έχουν περάσει στα 2 τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Απασχόλησης Παναγιωτόπουλο, Τσιτουρίδη και Μαγγίνα Όλες οι αιτήσεις θεραπείας έχουν απαντηθεί με το ίδιο σκεπτικό που έχει το Υπουργείο δηλαδή ότι η αναγνώριση του στρατού διέπεται από το νόμο 1358/1983 και αναφέρουν τον νόμο 1902/90 αγνοώντας ότι οι ηλικιακές προϋποθέσεις δεν έχουν ισχύ σε μας διότι η απόλυσή μας δεν είναι με υπαιτιότητά μας. Έχω ζητήσει από τον Κο Ρέμελη να αποστείλει ακόμα μια αίτηση θεραπείας προς την καινούργια Υπουργό Κα Πετραλιά. Εδώ θέλω να σας ενημερώσω σχετικά με τις αιτήσεις θεραπείας ότι είναι ένα δικονομικό μέτρο το οποίο όμως σπάνια τυγχάνει θετικής ανταπόκρισης.

Γ. Θαλασσινός