Ιπποκράτης Κρητικίδης (4)

Αγαπητοί συνάδελφοι
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που αναφέρει στην επείγουσα ανάρτησή του ο συν. Θαλασσινός, συμμεριζόμενος πλήρως την θέση του και την άποψή του και αντιλαμβανόμενος την λεπτή φάση στην οποία βρισκόμαστε, προτείνω την αναβολή προς το παρόν της οποιοασδήποτε κίνησης - συγκέντρωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά τη συγκεκριμένη στιγμή.
Ιπποκράτης Κρητικίδης