Διονύσης ΓκούσκοςΣυνάδελφοι
Απαντώντας στις εύλογες απορίες για τις κρατήσεις που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών μας, σας ενημερώνω ότι το ΙΚΑ έχει διορθώσει το λάθος της αναγραφής των κρατήσεων που έγιναν σε μηνιαίες δόσεις ως μη εκπιπτομένων (στήλη ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ).
Κατά συνέπεια όσοι συνάδελφοι έχετε εκτυπώσει βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν συμπληρωμένο ποσό στη στήλη αυτή, να μην τις λάβετε υπ’ όψιν και να επανέλθετε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) συμπληρώνοντας και πάλι τα αναγκαία στοιχεία που σας ζητούνται, προκειμένου να εκτυπώσετε τη νέα ορθή βεβαίωση αποδοχών που εκπίπτει κανονικά και αυτές τις κρατήσεις και κατά συνέπεια διαφοροποιεί και την όλη εικόνα της βεβαίωσης, σε ό,τι αφορά στο καθαρό φορολογητέο ποσό.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Διονύσης Γκούσκος