Γιάννης Τσιχλής


1. Άθροισα κι εγώ τις μηνιαίες κρατήσεις Φ.Μ.Υ. του 2012 (από τα 3μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα) και διαπίστωσα πως είναι περισσότερες από το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση του ΙΚΑ (www.ika.gr). Τι μπορεί να συμβαίνει;
 
2. Τελικά, μπορεί κάποιος να εξηγήσει τι είναι πραγματικά οι “λοιπές οφειλές” που αναγράφονται στη βεβαίωση;
 
Συναδελφικά
 
 Γιάννης Τσιχλής