Λιανός Γ.


Καλημέρα Συνάδελφοι
Σήμερα πήγα στην Τράπεζα για να πληρωθώ και από το ποσόν του προηγούμενου μήνα έλειπαν γύρω στα 270 Ευρώ!!!
Ξέρει μήπως κάποιος συνάδελφος κάτι γιατί εδώ που είμαι άκρη δεν πρόκειται να βρω;