Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα με κάλεσαν στην ΤΔΕ του ΤΑΠ-ΟΤΕ σχετικά με την ένσταση που είχα κάνει στις 9/8/2010
τους ανελυσα το σκεπτικό της ένστασης και περιμένω και εγώ απάντηση όπως περιμένουν αρκετοί που είχαν κάνει τότε ένσταση
Σίγουρα η απάντηση είναι απορριπτική αυτό όμως μας δίδει τι δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αγωγές προς τον ΤΑΠ-ΟΤΕ και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο.
Ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί σε όποιο δικηγόρο επιθυμεί.

Γ. Θαλασσινός