Γούλας Δημήτρης

Αγαπητοί Φίλοι,

Ζητώ συγγνώμη αν επιμένω.
Γνωρίζετε εάν πρέπει να παραστούμε οπωσδήποτε ή είναι ανώφελο διότι η κατάληξη είναι γνωστή (απόρριψη) , προσφεύγοντας ούτως ή άλλως στη Δικαιοσύνη αργότερα.

Και δεύτερο εάν μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα ΜΕΜΟ έτσι ώστε να λέμε όλοι τα ίδια, εάν είναι υποχρεωτική η παρουσία μας.

Γούλας Δημήτρης