Ν. Βαλής

Σε συνέχεια των όσων αναφέρει ο συνάδελφος Περπινιάς, θα ήθελα να προσθέσω τα εξείς:
1. Θεωρώ, πλέον , σημαντικό να διασφαλιστεί η μεταφορά του 4% στο ΤΑΠ ΟΤΕ, σε εφαρμογή του νόμου, γιατί μας αφορά όλους.
2. Αφού παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη τις επόμενες ημέρες, έστω μήνα, σε τήρηση των όσων ο Πρόεδρος του ΟΤΕ είπε στη συνέντευξη τύπου, θα πρέπει ταυτόχρονα να διερευνήσουμε τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν να προσφύγουμε νομικά ώστε να αναγκαστεί το Υπουργείο να εφαρμόσει το νόμο.
3. Τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την εξέλιξη της υπόθεσης μας και μπορεί να επηρεάσουν ευνοϊκά και το θέμα των 700.
Παραμένω και εγώ σχετικά απαισιόδοξος όσον αφορά την πορεία γιατί θεωρούσα δεδομένο ότι θα έχει κλείσει εντός το 2009.
Ν. Βαλής