***3μελής Επιτροπή (7)

Συνάδελφοι

Χθες 16/2/2009 πραγματοποιήθηκε η δίκη στο 1ο Τμήμα του ΣΤΕ όπου η εισηγήτρια Κα Καλογεροπούλου εισηγήθηκε προφορικά

την αναπομπή της υπόθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτή αυτή η παραπομπή ,

την δικαίωση μας (δηλαδή να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού).

Αναμένουμε πλέον την απόφαση του 1ου Τμήματος του ΣΤΕ.

Για την 3μερή επιτροπή

Γ. θαλασσινός