Β. Γκουντούρας

Παρακαλώ την τριμελή επιτροπή, ή τον αρμόδιο συνάδελφο που ενημερώνεται για τις αναβολές της δίκης, να μας ενημερώνει την αιτιολογία της μεταβολής καθώςκαι το πρόσωπο που τη ζήτησε.
Ευχαριστώ πολύ
Βασίλης Γκουντούρας
Λάρισα
ΚΑΜ 124609