Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,

Οι αγωγές είναι έτοιμες πλην όμως δεν μπορούν να κατατεθούν εαν δεν εξειδικευθούν για τον καθένα μας
Αυτό σημαίνει ότι μόλις οι περικοπές εμφανιστούν στα ενημερωτικα χαρτιά που μας στέλνουν θα πρέπει να αποστείλλουμε ένα αντίγραφο στο δικηγόρο
Θα σας ενημερώσω ξανά μόλις έχουμε κάτι καινούργιο

Γ. Θαλασσινός