Δ. Αποστόλου

Συνάδελφοι,

ο Συν. Αγρανιώτης επικοινώνησε με το γραφείο Λογαριασμού Νεότητας και του είπαν ότι μελετούν τον τρόπο του πως θα συνεχίσουν την κράτηση Λογ. Νεότητας από εμάς, τώρα που διεκόπησαν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό χαρτί που βρισκόταν στην τελευταία επιστολή της σύνταξής μας. Κάνω αυτή την ανάρτηση στο blog για να μην αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα στο Λογ. Νεότητας. Αν υπάρχει νεότερο θα σας το ανακοινώσουμε.

Δ. Αποστόλου