Γ. Περπινιάς (17)

Συνάδελφοι η ακριβής μεταφορά των όσων είπε ο Κος Βουρλούμης, οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία για τον κάθε ένα ίσως είναι διαφορετικά.
Εγώ θα σας καταθέσω κάποιες σκέψεις και προτάσεις.
Η πρώτη αίσθηση είναι να σκεφτείς ότι ,, να η απόδειξη ότι βαδίζουμε καλά΄΄ όμως μία προσεκτικότερη ματιά νομίζω οδηγεί στο ,, να μην μείνομε με σταυρωμένα τα χέρια’’ τι εννοώ
Λέει ο Δ/νων Σύμβουλος:

«Σε ότι αφορά την καθυστέρηση του 4%, για λόγους αν θέλετε λογιστικής απεικόνισης, είχα ζητήσει εγώ από τον κύριο Αλογοσκούφη να υπογράψει το 2009, στην αρχή του 2009.Κατά διαβολική σύμπτωση απεχώρησε την ημέρα πριν υπογράψει. Αλλά δική μου είναι η ευθύνη εκεί πέρα και τώρα περιμένουμε από τον καινούριο Υπουργό, διότι αυτό είναι μία εφαρμογή ενός νόμου του κράτους.»

Αυτό σημαίνει κατά την άποψη μου , δύο πράγματα

1ον από δω και πέρα δεν έχω ευθύνη , για την τυχόν καθυστέρηση

και 2ον μη αναφέροντας το όνομα του «καινούργιου Υπουργού» ζητά την «εφαρμογή ενός νόμου του κράτους», δείχνοντας ότι δεν πηγαίνει στα πλαίσια συνεργασίας , την οποία ίσως δεν μπορεί να προκαταλάβει η να έχει εξασφαλίσει , αλλά στο τυπικό «εκπληρώστε τις υποχρεώσεις σας».

Μετά από αυτά προτείνω

Να γίνει προσπάθεια άμεσα , όχι απαραίτητα μόνο με την ιδιοτέλεια της λύσης του προβλήματος μας, για κινητοποίηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ , των Συλλόγων μας, και του Συλλόγου Συνταξιούχων , ώστε να διεκδικηθεί η μεταβίβαση του 4% διότι παρακρατείτε παρά τον νόμο και την έγκριση της Ε.Ε, ως έχοντες έννομο συμφέρον από την απώλεια εσόδων για το Ταμείο μας.

Σημειώνω εδώ ότι στην ίδια συνέντευξη γίνεται λόγος για μέρισμα της μετοχής του ΟΤΕ , το 4% αντιστοιχεί σε δέκα εννέα εκατομμύρια μετοχές περίπου (19.000.000) , εάν το μέρισμα είναι ,ας υποθέσουμε, της τάξης του 0.30 του ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 5.000.000 ευρώ (πέντε εκατομμύρια ευρώ) ποιος θα τα πάρει ? το Δημόσιο η το ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΙΚΑ)? (το μέρισμα όταν αποφασίζετε δίνεται σε αυτόν που έχει τις μετοχές μία συγκεκριμένη χρημαστηριακή ημέρα , άρα ?

Επίσης να γίνει διερεύνηση προσφυγής στην Δικαιοσύνη εκ μέρους μας για τον ίδιο λόγο σαν ασφαλισμένων .

Καθώς (Εδώ μπαίνει και ευθύνη του ΟΤΕ) να προσβάλλουμε όλη την διαδικασία της εθελουσίας, ως μη σύννομης διότι δεν εκπληρώθηκε μία προϋπόθεση του νόμου, για να εφαρμοστεί.. Άλλωστε εμμέσως πλην σαφώς αυτό ομολόγησε η Υπουργός Απασχόλησης, όταν συνέδεσε το θέμα μας, λέγοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εθελουσία εάν δεν δοθεί το 4%.

Γ . Περπινιάς