Ορίστηκε ημερομηνίας δίκης στο ΣτΕ.

Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι η αναβληθείσα δίκη στο ΣτΕ της 1/11/2007 (λόγω αλλαγής τμήματος) που όλοι γνωρίζουμε, ορίστηκε την 26/5/2008.

Γ. Θαλασσινός