Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,

Μετά την συνάντηση της Τετάρτης ακολούθησε μια σειρά επαφών με την Ομοσπονδία προκειμένου να οργανώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τη συνάντηση της Δευτέρας

Αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής για συνάντηση με την Ομοσπονδία τη Δευτέρα ώρα 10:00 προκειμένου από κοινού να καθορίσουμε τη δράση μας για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί

Επίσης ομόφωνα η επιτροπή, για λόγους οικονομίας δυνάμεων, αποφυγής καταστάσεων που θα δημιουργούσαν αρνητική εικόνα στον αγώνα μας, αποφυγής κάθε προσπάθειας εκμετάλλευσης του προβλήματός μας αλλά και κλιμάκωσης των δράσεών μας όταν και εφόσον χρειασθεί, αποφάσισε να ΜΗΝ παραστούμε όλοι μας τη Δευτέρα στην Ομοσπονδία αλλά μόνο η επιτροπή.

Ήδη η Ομοσπονδία δρομολογεί επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης.

Για την επιτροπή

Γ. Θαλασσινός