Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι.

Το Τμήμα Παροχών Προσωπικού της Δ/νσης Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ απέστειλε στους συνταξιούχους υπαλλήλους του Οργανισμού επιστολή , με την οποία δίνει οδηγίες για δυνατότητα είσπραξης των εισφορών των μελών των συνταξιούχων στο Λογαριασμό Νεότητας  μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πάρει την επιστολή αυτή , παρά το γεγονός ότι έχουν παιδιά στο Λογαριασμό Νεότητας του ΟΤΕ , μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα:
2106117306, 2106118093, 2106117308 και 2106117160
Χαράλαμπος Μαχαιρίδης