Κώστας Τριανταφύλλου

Συνάδελφοι πρώην,

Είμαι πολύ ικανοποιημένος, σχεδόν ευτυχισμένος, που κι εμένα χτές, 26-5-2010, κοινοποιήθηκε επιτέλους η συνταξιο-δοτική απόφαση. Στέλνω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της Επιτροπής, που μόχθησαν, και στον κ. Στογιάννη και στον κ. Αποστόλου. Για όλα, όσα κατώρθωσαν για μας.

Ωστόσο, στην κατάσταση που περιέρχεται βαθμηδόν η Κοινωνία μας, δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις γι’ ‘ατομικές’ ή ‘προνομιακές’ λύσεις. Εξάλλου δεν είμαστε μεγαλομέτοχοι. Μήτε ιδιοκτήτες ‘’σίγουρων πακέττων ατομικής ασφάλισης’’, δεκάδων χιλιάδων ευρώ, όπως οι προνομιούχοι, ώστε να τα καταφέρνουμε στο μέλλον προνομιακά. Και να ‘επιπλέουμε’. Τμήμα της Κοινωνίας είμαστε. Ό,τι υφίσταται η Κοινωνία, θα υποστούμε κι εμείς.

Στην μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαίου 2010, μόνο ένα μέρος συναδέλφων κατέβηκε στο πεζοδρόμιο. Μάλιστα, μέρος των διαδηλωτών του Ο. Τ. Ε. με τα πανώ, αμέσως μετά την έναρξη της πορείας, στο ύψος της Ιουλιανού και Πατησίων, «τόστριψε» προς την Γ’ Σεπτεμβρίου, εγκαταλείποντας, γυρνώντας την πλάτη τους στην διαδήλωσή μας. Στην δε συγκέντρωση της επομένης, (απόγευμα της 6ης Μαίου 2010, στον Αγνωστο Στρατιώτη), ολίγιστοι οι παρόντες : μ’ ένα, –τουλάχιστο μεγάλο,- πανώ, δίπλα στον συν. Μπρόφα, –Α.Σ.Ε.- ΟΤΕ- και κάποιους άλλους. Και με την εσκεμμένη απ’ τα ΜΜΕ υποβάθμιση και συκοφάντησή τους – είδατε λ.χ. εσείς στην Τιβί των ΜεγαΚα-ναλαρχών, έστω ελάχιστη μνεία της ανάλογης μεγάλης συγκέντρωσης/πορείας του Κ.Κ.Ε. του Σαββάτου 15-5-2010, στο Πεδίο του Άρεως ; Ανύπαρκτη γι’ αυτούς, όπως κι εμείς ανύπαρκτοι . Και στο μέλλον θάστε - και θάμαστε - α ν ύ π α ρ κ τ ο ι για τους έχοντες/κατέχοντες. Να μου το θυμηθείτε. Εδώ θα είμαστε.

Συνάδελφοι πρώην,
άς μην παρασυρόμαστε απ’ το καρόττο . Το μαστίγιο καιροφυλακτεί. Δίπλα στην αμετάκλητη απαξίωση των «εξ επαγγέλματος πολιτικών», (όπως πανθομολογείται άλλωστε, με τις δηλώσεις του τύπου «Ο κύκλος της Μεταπολίτευσης έκλεισε» (1974-2010), απ’ τους ίδι-ους τους «εξ επαγγέλματος πολιτικούς»), ο κ ό σ μ ο ς της Ε ρ γ α σ ί α ς πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν, παρά ν’ αναμειχθούν. Ήδη στην Ρουμανία, στις 10-5-2010, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, πιε-σμένοι απ’ την ανάλγητη πολιτική τής, - εντολοδόχου του Δ Ν Τ,- κυβέρνησης, που χωρίς δεύτερη σκέψη λαμβάνει άγρια μέτρα σε βάρος της κοινωνίας, -όπως διαβάζουμε στον χτεσινό τύπο («Ελευθεροτυπία»)-, κύκλωσαν το προεδρικό Ρουμανικό μέγαρο σε σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Ό,τι έφερε το Δ Ν Τ στη Ρουμανία, προμηνύεται πιθανότατα κι εδώ.

Δεν υπάρχουν περιθώρια γι’ ατομικές ή ομαδικές λύσεις, για ‘χρυσοπληρωμένους’, γι’ ατομικούς παραδείσους. Ο νοών νοείτω. Ας θυμηθούμε τι συνέβη στην Κατοχή…

Τι θα πεί, άλλωστε,
« ο πενηνταπεντάρης κι ο πενηντάρης στην απανεμιά και στα προνόμια, κι οι σαραντάρηδες, οι τριαντάχρονες, οι εικοσιπεντάχρονοι ταμένοι σ’ ένα γκρίζο μέλλον, στη θύελλα, καραβοτσακισμένοι;»

Η εθελουσία δεν είναι έμμεσα επιδέξια τακτική για να μας δ ι α ι ρ έ σ ο υ ν, να διαιρέσουν την Κοινωνία της εργασίας !
Η διαφοροποίηση σε «χρυσοπληρωμένους» και μη, απαράδεκτη. Χωρίς ενοχές. Τους το επιστρέφω.
Η συνέπεια της πράξης, άς το αποδείξει.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς για την 5η προσεχούς Ιουνίου,

αλλοιώς το μέλλον άδηλόν εστι,
αλλοιώς το μέλλον μας δ ε ν χτίζεται ,
Κώστας Δ. Τριανταφύλλου