ΣτΕ

Συνάδελφοι, σχετικά με την δίκη της υπόθεσής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σας αναφέρουμε τα εξής:

Αρχικά είχε ενταχθεί στο Τρίτο Τμήμα του ΣτΕ με δικάσιμο την 1/11/2007. Πριν από λίγες μέρες το τμήμα αυτό δήλωσε αναρμόδιο και η υπόθεσή μας μεταφέρθηκε στο Πρώτο Τμήμα σαν το πλέον αρμόδιο. Σαν αποτέλεσμα αυτής της μεταφοράς είναι να μην εκδικαστεί στη παραπάνω ημερομηνία. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.