ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΙΑΣ

Συνάδελφοι
Στη σύνταξη μου μηνός Δεκεμβρίου 2013 μου έχει γίνει μια παρακράτηση 170 ΕΥΡΩ με την αιτιολογία ως ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ και ένα ποσό 1108,85 ΕΥΡΩ στο ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΩΦΕΙΛΩΝ
Δεν μπορώ να καταλάβω την προέλευση τους.
Συμβαίνει και σε άλλους ; 
Μήπως  γνωρίζει κανείς την προέλευσή τους ;
Τα ποσά φάνηκαν αφού ζήτησα απο το Τοπικό ΙΚΑ αντίγραφο συντάξεων Δ τριμήνου 2013
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΙΑΣ